Over het DEC Liemers

Het DEC Liemers is in korte tijd een verbindende schakel geworden in de Liemers op het gebied van duurzaamheid. Het DEC Liemers ontstond twee jaar geleden met als ultiem doel om de Liemers tot meest duurzame regio van Nederland te maken en om met duurzame innovaties nieuwe economische kansen voor de Liemers te benutten. We initiëren duurzame projecten, delen kennis en leggen verbindingen tussen ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.

Inmiddels is één ding duidelijk geworden. Duurzaamheid heeft alleen een kans als er een economische combinatie kan worden gemaakt. Als het ook geld oplevert. En volgens ons is dat mogelijk. Als je meer wilt weten over onze opzet, kun je dat nalezen in ons projectplan.

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord loont. We hebben het niet alleen over energie, bouw en afval, maar ook over samenleving, onderwijs, water en food & agri. We werken met z’n allen aan een energieneutrale maatschappij, waarin we niet meer afhankelijk zijn van grote energiemaatschappijen. We gaan naar een circulaire economie. De wereld verandert. Een weg terug is er niet meer!

De Liemers is in 2029 de meest duurzame regio van Nederland. Deze ambitie van het DEC Liemers vertalen we samen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen naar concrete plannen en projecten die op alle fronten iets opleveren. Duurzaamheid doen we samen, we helpen elkaar en leren er over met elkaar. Waarom? Omdat duurzaamheid loont!