Bouw & Wonen

Deze stuurgroep ‘Duurzaam Wonen de Liemers’ heeft op 10 februari 2015 een succesvolle werkconferentie georganiseerd om stakeholders in de Liemers te enthousiasmeren en te mobiliseren tot een gezamenlijke aanpak om de woningen te verduurzamen. Sindsdien zijn er veel nieuwe gezamenlijke projecten opgestart. De stuurgroep wil:

  • de samenwerking in en met de verschillende werkgroepen goed gaan organiseren;
  • zorgen voor synergie en samenhang tussen alle initiatieven;
  • de faciliteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten beschikbaar kunnen stellen;
  • nieuwe, aanvullende initiatieven in gang zetten;
  • met alle partners zorgdragen voor het delen van kennis en ervaring rond dit thema.

 

Duurzaam wonen de Liemers

De Liemersewoonconfiguratie

Samen verduurzamen