Duurzaam Wonen De Liemers

De regiegroep ‘Duurzaam Wonen De Liemers‘ ontwikkelt samen met Liemerse stakeholders - zoals woningcorporaties, gemeenten, banken, ondernemers - nieuwe projecten om de verduurzaming van de huidige woningen (particulieren en huurders) te versnellen. We werken aan een energiecoöperatie, een Liemerse woonwinkel en een DEC-app voor klanten om de bewustwording te vergroten. De regiegroep faciliteert deze initiatieven en ontwikkelt ten behoeve van de samenhang en kansen op medefinanciering een ‘Liemers programma’.
Regiegroep

De regiegroep Duurzaam Wonen De Liemers bestaat uit:

 • Henk Dekker | Lindus de ondernemersvereniging van de Liemers
 • Bart Welling | Bouwend Nederland
 • Herman Terbeek | Woningbouwvereniging Plavei
 • Ton te Riele | Woningcorporatie Baston Wonen
 • Geron Verdellen | Bouwend Nederland Afdeling de Liemers
 • Eric Roumen | gemeente Zevenaar
 • Jeroen Mulders | Woonstichting Vryleve
 • Ron Josten | VNG regio coördinator
Doelstellingen We zijn op dit moment onze doelstellingen aan het uitwerken. We willen:
 • Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de Liemers versnellen met doelgerichte programma’s en projecten.
 • Er voor zorgen dat de projecten die er op dit gebied zijn of gaan ontstaan, kunnen rekenen op synergie, samenhang en de benodigde faciliteiten.
 • Dat de partners die bij dit soort projecten betrokken zijn, op de hoogte zijn van elkaars ambities, plannen en programma’s en beseffen dat 1+1=3. Samen kan verduurzamen sneller, slimmer en goedkoper.
 • De maakindustrie in de Liemers een impuls geven. Deze heeft baat bij het uitvoeren van duurzame maatregelen.
Status project De regiegroep heeft op 10 februari 2015 een werkconferentie georganiseerd om stakeholders in de Liemers te enthousiasmeren en te mobiliseren tot een gezamenlijke aanpak om woningen te verduurzamen. Daar zijn diverse plannen ontstaan, die sindsdien door diverse werkgroepen worden uitgewerkt. De komende maanden richt de regiegroep zich op het ontwikkelen van een businessplan voor een Liemers Energie Loket.