Energie

Onze huidige fossiele energiebronnen (olie, gas, kolen) veroorzaken grote problemen in ons milieu zoals de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van het importeren van dit soort ‘oude’ energiebronnen toe.

Het DEC zet zich in voor een Liemers die zo snel mogelijk net zoveel (duurzame) energie opwekt als dat er energie in de regio gebruikt wordt. We willen dat vooral realiseren door het stimuleren van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie, vooral op onze bedrijventerreinen en in onze woningen.

Op dit moment hebben we daartoe de volgende projecten in ontwikkeling.

Energie Prestatie Keuring (EPK) Energiescan Liemerse Energie Coöperatie Energiecheck