Energie Prestatie Keuring (EPK)

Het Rijk wil instrumenten ontwikkelen om energiebesparende maatregelen bij bedrijven ook daadwerkelijk uit te voeren. Het DEC Liemers is alvast aan de slag gegaan en heeft een aanpak ontwikkeld voor de uitvoering van een Energie Prestatie Keuring (EPK), gebaseerd op samenwerking tussen accountantskantoren, bedrijfsverenigingen, bevoegd gezag, installateurs, financiers en bedrijven in de Liemers.
Bouwteam
  • Michiel Steerneman | Energy Experts International (initiatiefnemer en projectleider)
  • Joost Kelderman | Stolwijk Kelderman accountants en fiscalisten
  • Omgevings Dienst Regio Arnhem (ODRA)
  • Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers
  • Provincie Gelderland
  • Ministerie van Economische Zaken
Doelstellingen De doelstellingen van het EPK pilot project zijn antwoorden te krijgen op de volgende vier hoofdvragen:
  • Welke prikkels moet de EPK aanpak leveren om bedrijven aan te zetten tot het uitvoeren van energiebesparende maatregelen?
  • Wat is nodig om de EPK aanpak aantrekkelijk te krijgen voor bedrijven en kan deze aanpak geïntegreerd worden in dienstverlening met bestaande relaties?
  • Waaraan moet de EPK aanpak voldoen om geaccepteerd te worden door het bevoegde gezag?
  • Hoe ziet het verdienmodel van de EPK aanpak er uit?
Status project In februari 2016 hebben we een succesvolle kick-off gehouden met alle betrokken stakeholders. Nu rollen we de EPK uit richting andere bedrijven en organisaties. De behoefte peiling wordt momenteel voorbereid door studenten van de HAN, afdeling communicatie.