Liemers Energie Plan

Gemiddeld kan er 20% tot soms zelfs 30% op het energiegebruik worden bespaard. Op een Liemerse energierekening van rond de
€ 300.000.000 liggen hier enorme kansen. Dit bouwteam heeft de Liemerse Energiescan en Energieplanner ontwikkeld. Deze helpt om energiebesparende maatregelen bij bedrijfspanden in beeld te brengen, maar is ook geschikt voor overheidsgebouwen of panden van maatschappelijke organisaties. De scan en planner stimuleren het nemen van duurzame maatregelen.
Bouwteam
  • Jeroen Coppens | Kremer Installatietechniek
  • Martin Maatkamp | van Dorp Installaties
  • Jan Putman | Putman Installatietechniek
  • Duoplan Architecten Zevenaar | Roeland Thissen
  • Remco Wigman | Pola Zevenaar BV
  • Jeroen Willems | Willems Technisch Adviesbureau
  • Pieter van Nispen | Sunna Energie
Doelstellingen We hebben de ambitie om een stevige bijdrage te leveren aan de besparing op energie en op reductie van CO2. in de Liemers. Het moet ons toch lukken om samen 5% op onze energierekening te gaan besparen in vijf jaar. Dan besparen we maar liefst € 15 miljoen euro. We willen daar met onze Liemerse Energiescan flink aan bijdragen. Met de uitvoering van energiebesparende maatregelen leveren we gelijk een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de Liemers. Ook op het gebied van innovatie, kennis en ervaring delen, biedt het project veel kansen.
Status project Bij verschillende bedrijven en instellingen gaan we het Liemers Energie Plan uitvoeren. Dit gebeurt in het kader van de Energie Prestatie Keuring (EPK) bij 20 bedrijven. Daarnaast bereiden we samen met de Gelderse Sport Federatie een gesprek met de wethouders sport voor waarin we een regionaal plan van aanpak voorleggen, gericht op het verduurzamen van sportaccommodaties.