Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk thema. Van de totale hoeveelheid energie die nodig is voor transport binnen Nederland, komt bijvoorbeeld ruim 70% voor rekening van personenauto’s. Hoe goed zou het zijn als we ook in de Liemers ‘mobiliteit’ verder gaan verduurzamen, bijvoorbeeld door elektrisch vervoer.

DEC Liemers is een van de partners van de Duurzame Transport Corridor Betuwe (DTB). Samen met partners zoals de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, DNV GL, Alliander, de HAN en Dirk3 zet het DEC zich in voor projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de transportassen die zich door de Provincie Gelderland begeven: water, spoor en wegen.

Op dit moment lopen er nog geen projecten in de Liemers rond dit thema. Heb jij ideeën of mogelijke suggesties? Bijvoorbeeld voor het duurzaam aanleggen en inrichten van de doortrekking van de A15? Zou jij samen met andere partners uit de Liemers je in willen zetten voor projecten rond dit thema? Je bent van harte welkom. 

Initieer een project