Virtuele Liemerse Duurzaamheidsmarkt

Binnen dit project zetten studenten van de Radboud Universiteit en jongeren van het Liemers College een ‘Virtuele Liemerse Duurzaamheidsmarkt’ op. Een interactieve ‘markt’ waar brede kennis , ervaring en expertise van ondernemers, overheden en onderwijs in de Liemers op het gebied van ‘duurzaamheid’ in beeld wordt gebracht. Op deze 'virtuele markt' wordt het mogelijk om vraag en aanbod te ‘matchen’ , contacten te leggen en onderlinge afspraken te maken.
Bouwteam
  • Harald Wiggers | Liemers College
  • Fred Hakvoort | BKC bv
  • Robert Hageman | AVR
Doelstellingen Kinderen & Jongeren uit de Liemers worden ‘de’ ambassadeurs voor ‘de Liemers, gelukkig de mees t duurzame regio van Nederland’. In hun eigen woon- en leefomgeving - op school of bij hun vereniging - stimuleren zij duurzaamheid. Dat doen ze ook door actief als ambassadeur ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te activeren om bij te dragen aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities. De nieuwe generatie zit ons achter de broek aan om duurzaam te worden!

Onze korte termijn doelstelling:
Jongeren van het Liemers College en het Candea College zetten een Virtuele Liemerse Duurzaamheidsmarkt op in samenwerking met studenten van de Radboud Universiteit.
Status project Op 10 en 11 juli 2015 hebben we samen met het Liemers College een hackaton gehouden. Met de bouwstenen die deze hackaton opleverde voor de Virtuele Liemerse Duurzaamheidsmarkt stellen studenten van de Radboud universiteit nu een plan van aanpak op.