Overheid

De zes Liemerse gemeenten Doesburg, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Montferland, zijn belangrijke partners bij het realiseren van onze ambities. De zes gemeenten tellen samen ruim 130.000 inwoners. De gemeenten zijn belangrijke partners omdat ze actief mee willen werken aan onze huidige en nieuwe projecten. Daarnaast zijn de gemeenten ook inkoper van producten en diensten en werken ze aan een duurzaam inkoopbeleid. Gemeenten zijn ook eigenaar van tal van gebouwen en gronden. Ook hier moet gekeken worden naar bijvoorbeeld het energiegebruik in deze gebouwen. Kortom, op tal van manieren zijn gemeenten ‘verbonden’  aan een duurzame Liemers.

Heb jij ideeën of suggesties voor projecten rond dit thema? Zou jij met partners uit de Liemers en met gemeenten je in willen zetten voor projecten rond dit thema? Je bent van harte welkom!

Initieer een project