Water

Hoe kunnen we in de Liemers het winnen, gebruiken en retourneren van water nog duurzamer organiseren? Hoe voorkomen ook wij dat de kwaliteit van water wordt aangetast bij lozing en zorgen we voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van water? Hoe kan ‘afvalwater’ nog meer een bron worden voor het opwekken van energie en het verkrijgen van (hernieuwbare) grondstoffen?

We hebben allemaal belang bij het beantwoorden van dit soort vragen. Op dit moment hebben we nog geen projecten rond dit thema lopen.

Heb jij echter ideeën of mogelijke suggesties? Wil jij je samen met andere partners uit de Liemers inzetten voor projecten rond dit thema? Je bent van harte welkom.

Initieer een project